Atheïst

Persoon die niet overtuigd is van het bestaan van één of meerdere goden.

Dat is mijn definitie, en die van velen.
Die definitie bevat geen enkele indicatie over een waardenstelsel, en terecht. Het bestaan van een God (één of meerdere) hoeft ook niet noodzakelijk met een waardenstelsel samen te vallen.
Niet toevallig is dat in de meeste theïsmen wel zo, bij atheïsme is dat per definitie niet zo. 

Atheïsme schrijft niets voor. Een atheïst is simpelweg iemand die geen enkel theïsme aanhangt.
In die zin is atheïsme ook niet een geloofsstelsel, met regels en voorschriften en leiders. 

Integendeel, het is de standaardpositie die elke mens bij de geboorte vanzelf inneemt, wat betreft het wel of niet bestaan van een God. 

Je kan een atheïst vergelijken met iemand die niet gelooft in het monster van Loch Ness. 

Bij mijn geboorte wist ik niet ‘van nature’ van het bestaan van de mythen en legenden van het monster van Loch Ness, noch wist ik van de claims van mensen die het monster ‘gezien hadden’.
Dat leerde ik pas later, door verhalen, vertellingen, media en boeken. 

Voor ik wist dat er mythen en legenden en claims waren over het monster van Loch Ness, was ik van nature een ‘a-Nessie’.  

Dan kwam een periode, zoals voor vele mensen, dat ik aan de ‘informatie’ werd blootgesteld en dacht dat er misschien een kern van waarheid inzat. 

Maar als ik ouder werd en wijzer, en ik wetenschap en filosofie aux sérieux begon te nemen, besefte ik dat alle bewijzen voor Nessie namaak en ooggetuigenverslagen onbetrouwbaar waren, en mythen en legenden waren.
Misschien is er een kern van waarheid, maar niet de kern van waarheid die mij ertoe kan brengen te geloven, dat er in het meer van Loch Ness één of meerdere Plesiosauriërs gevangen zitten, waarvan nog nooit één kadaver aanspoelde, geen enkele kon gevangen worden, …
“Nee”, zeg ik met relatieve zekerheid, “er is geen monster van Loch Ness”. Wie vindt van wel, moet dat dan maar bewijzen en als die dat doet, dan zal ik het geloven.
Ik ben a-Nessie. 

En zo ben ik ook atheïst.  

Voor mij is de kans dat er een monster van Loch Ness is, vele, vele keren groter dan dat een God bestaat. Er hebben ten slotte ooit grote beesten rondgelopen en gezwommen en gevlogen, alleen was dat wat voor onze tijd. Maar we hebben sporen, skeletten, …

Maar de claim dat er een draak in een meer woont, hoe onwaarschijnlijk ook, heeft veel minder belang, dan de claim dat er een alomtegenwoordige, al-wetende, almachtige hemel-pappie is die van mij houdt als van zijn eigen zoon, maar mij in alle eeuwigheid zal folteren als ik niet de juiste offers breng in de tempel, of als ik koffie lekker vind en wiens meest devote volgers het perfect OK zouden vinden als ik op straat crepeerde, atheïst zijnde. 

OK. Intellectuele atheïst zijnde.
Want ten slotte zijn dat de ergsten: zij die weten dat er een God moet zijn, maar Hem ontkennen, Hem verwerpen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s